Viser arkivet for stikkord stavkyrkje

800 år gammel byggekunst

heddal stavkyrkje

Jeg har kjørt forbi mange ganger. Jeg liker å se hvordan lyset leker seg i bygningen. Våren er best. Synes jeg. Om våren kommer arkitektur, håndverk, treverk, lys og skygger mer til sin rett i det harde lyset.
For omtrent 800 år siden skapte de dette. For meg er det en sterk opplevelse, der jeg står og strekker nakke, i den milde vårluften på Notodden, trærne har et skjær av noe lysegrønt. Gresset er i ferd med å sprenge seg gjennom mose og løv. Et nytt år rister av seg vinterstøvet. Og jeg blir rett og slett beveget. Over at dette var mulig.
For 800 år siden. Uten det utstyret den mest beskjedne garasjebyggesett-bygger anser som en åpenbar selvfølgelighet i dag, bygget de et storverk som kunne ta pusten fra folk. Og gjør det fortsatt.
Hva skjedde omtrent på 1200-tallet sånn ellers.
I 1197 var det et stort slag mellom kong Sverre og Nikolas Arnessons baglere.
I 1198 truet Paven i Roma å lyse biskop Njål i Stavanger i bann – fordi han støttet kong Sverre (som talte Roma midt imot, jmf. Ja vi elsker.).
I 1202 døde Kong Sverre i Bergen. Hans eneste sønn, Håkon 3. Sverresson ble konge. Han døde to år etter. Ble antakelig forgiftet.
I årene 1204-1207 gjennomlevde Norge «den andre baglerkrigen».
Det var ufred, kongebytter, kroninger og drap over hele landet i disse årene. Og det er bare det vi kjenner til.
Samtidig maktet man altså i Øst-Telemark å reise mesterverket.
Og mange flere.
I dag er det bevart kun knappe 30 stavkirker i Norge. «Vår» på Heddal er den største. Og nok den fineste. På det meste var det kanskje tusen slike kirker. I oppslagsverk er det antydet mellom 700 og 1200.
I følge vitenskapelige prøver er Heddal stavkirke bygget etter 1196. Så den er maksimalt 812 år gammel. Antakelig noe yngre. La oss si 800 for det runde tallets skyld.

Den var flere hundre år da «400-årsnatten» under Danmark begynte.

Kirken var 567 år da USA ble etablert i 1776.

Den var 605 år gammel da riksforsamlingen på Eidsvoll gjorde Norge til sitt eget rike. Noe som – strengt tatt – ikke varte lengre enn til november samme året. Men som vi fortsatt feirer 17. mai hvert år.

Denne nydelige kirken var altså om lag 700 år gammel da Norge igjen unnslapp en uønsket og påtvunget union i 1905.
Det sier litt.

Det er gjort mange byggtekniske utbedringer de siste 5-600 år. Antakelig er praktverket som man ser på Heddal nå svært respektfull tilbakeført til det nærmeste originalen man kunne klare. Den er også, muligens, bygget i flere trinn. I følge runeskrift på kirken skal den ha blitt vigslet til «den hellige jomfru Maria» i forbindelse med Kjørrmess. Som er 25. oktober. Årstallet har de ikke klart å tolke presist. Det stedlige ekspertene mener også at kanskje fjerdedelene av malmfuruvirket er fra opprinnelsen. Selv om det naturligvis er skiftet ut mye gjennom århundrene. Den omfattende restaureringen i 1952-54 tilbakeførte kirken til nær det opprinnelige.

Og for mer enn ti år sidene startet arbeidet med taket som er et fabelaktig krevende for både kunnskap og tid.
Tjæringen av kirken blir, som TA-lesere nok har fått med seg, utført av fjellklatrere for å unngå å bruke stilas som kan skade bygget.
Norge kriget. Konger kom og gikk. Overherredømme fra andre land kom og gikk. Verden ble, i realiteten, til. Alt sammen kunne dette fantastiske byggverket like ved Notodden sentrum betrakte fra sin elegante, åndelige og estetiske posisjon. Forøvrig er det sikkert ikke så mye som et komma i dagens bidrag her på side tre i TA som er nytt for leserne. Alle i Telemark vet nok dette. Burde i alle fall med en slik skatt på hjemmebane.
Og det er ufattelig å forstå hva de maktet av storverk den gangen. Uten verken ressurser, boklig kunnskap, hjelpemidler, studieordninger, statsbudsjett, seminarer, kommunale tekniske sjefer, statsbygg, distriktenes utbyggingsfond, kultur og kirkeminister – eller noe av det andre vi flotter oss med i dag.
De klarte det for 800 år siden.
Mens vi nå jamrer oss daglig over at vi ikke har ressurser nok til å vedlikeholde noe som helst. Enn si bygge noe nytt.
Forstå det den som kan.
Har du sjansen så ta deg en tur til Heddal og nyt landets kanskje vakreste bygning.